Error ;)

Cóż. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Dziś kończę ten projekt, który był trochę jak niekochane, zaniedbane dziecko. Trochę, bo jednak naprowadził mnie on na drogę, którą chcę podążać i pozwolił mi rozrysować w głowie przedsięwzięcie, które da mi prawdziwą satysfakcję. MG.

Read more